מרחב מקומי קריות.

נושא מת/ קריות

זיהוי ומאפיינים
סוג: מרחבי תכנון
שם: מרחב מקומי קריות.
מספר: מת/ קריות