מרחב תכנון בית שמש

נושא מת/ בית שמש

זיהוי ומאפיינים
סוג: מרחבי תכנון
שם: מרחב תכנון בית שמש
מספר: מת/ בית שמש