מרחב תכנון יזרעאלים.

נושא מת/ יזרעאלים

זיהוי ומאפיינים
סוג: מרחבי תכנון
שם: מרחב תכנון יזרעאלים.
מספר: מת/ יזרעאלים