מרחב תכנון מחוזי גלילי - חיפה

נושא מת/ חיפה - מחוזי/ גלילי

זיהוי ומאפיינים
סוג: מרחבי תכנון
שם: מרחב תכנון מחוזי גלילי - חיפה
מספר: מת/ חיפה - מחוזי/ גלילי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפה