מרחב תכנון קרית טבעון.

נושא מת/ קרית טבעון

זיהוי ומאפיינים
סוג: מרחבי תכנון
שם: מרחב תכנון קרית טבעון.
מספר: מת/ קרית טבעון