מרחצאות מרפא- מושב רווחה

תוכנית 6/ 02/ 224/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרחצאות מרפא- מושב רווחה
מספר: 6/ 02/ 224/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מרפא מלונאות ונופש
ע"י שינוי ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיררוחה

תיאור המיקום:
ישוב: רוחה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2955חלק3, 7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/08/1996תאריך פרסום: 15/08/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4436. עמוד: 4548. שנה עברית: התשנו .
החלטה בדיון בהתנגדויות29/07/1996
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/07/1996
החלטה בדיון באישור תכנית29/04/1996
פרסום להפקדה ברשומות09/01/1996תאריך פרסום: 09/01/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4369. עמוד: 1136. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים17/11/1995תאריך פרסום בעיתון: 17/11/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/09/1995
החלטה בדיון בהפקדה06/02/1995
קבלת תכנית24/04/1994