מרכז "נחלת יצחק" - תוספת קומת ביניים (גלריות) לחנויות קיימות מס' 19-28.

תוכנית אל/ 195/ 8/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז "נחלת יצחק" - תוספת קומת ביניים (גלריות) לחנויות קיימות מס' 19-28.
מספר: אל/ 195/ 8/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטח בקומת גלריה (בניים) לחניות קיימות ללא שינוי יעוד ושינוי בחזיתות

עיקרי ההוראות:
תוספת שטח לחנויות קיימות בקומת הגלריה (בניים) ללא שינוי יעוד וחזיתות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעדרבי יהודה הנשיא

תיאור המיקום:
רח' רבי יהודה הנשיא פינת רשב"י

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5700חלק27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/10/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/07/2009
קבלת תכנית22/12/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200901526/10/2009