מרכז אזורי חבל אילות

תוכנית 12/ 02/ 101/ 3/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז אזורי חבל אילות
מספר: 12/ 02/ 101/ 3/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרכז אזורי חבל אילות
על ידי שינויים בייעודי הקרקע וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.
ב. ביטול ת.ב.ע. 12 / 02 / 101 / 1 והתאמת התכנית לי
עודי השימוש.
ג. קביעת הוראות בניה לפי ייעודי הקרקע השונים,
הנחיות ושלבי פיתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות

תיאור המיקום:
ישוב: �
מרכז אזורי אילות
גוש: 39113

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו06/03/2007
החלטה בדיון בהפקדה21/06/2004
קבלת תכנית13/12/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800704/08/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400921/06/2004