מרכז אזורי חוף אשקלון

תוכנית 6/ 02/ 234/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז אזורי חוף אשקלון
מספר: 6/ 02/ 234/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להקצות קרקע לבנית מגורים כולל הקצאת שטחים
למבני ציבור הנלווים, שטחי מסחר, דרכים, שטחים
ציבוריים פתוחים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלון

תיאור המיקום:
ישוב: ?
מועצה מקומית חוף אשקלון - מרכז אזורי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1448חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים24/06/1994תאריך פרסום בעיתון: 24/06/1994.
פרסום לאישור ברשומות23/06/1994תאריך פרסום: 23/06/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4225. עמוד: 3907. שנה עברית: התשנד .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה20/03/1994
החלטה בדיון באישור תכנית14/03/1994
פרסום להפקדה ברשומות05/11/1992תאריך פרסום: 05/11/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4053. עמוד: 285. שנה עברית: התשנג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/09/1992
פרסום להפקדה בעיתונים03/07/1992תאריך פרסום בעיתון: 03/07/1992.
החלטה בדיון בהפקדה30/03/1992
קבלת תכנית11/03/1992