מרכז אזורי כדורי

תוכנית ג/ 4886

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז אזורי כדורי
מספר: ג/ 4886
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לפתוח איזור לתעשיה ושרותים צבוריים בכדורי
חלוקת השטח למגרשים ויעודים שונים
התווית דרכים וקביעת תקנות בניה באיזורים המפורטים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןכדורי

תיאור המיקום:
ישוב: כדורי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17041חלק21-27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2569בי"ס אזורי כדורי ומרכז אזורי -גליל תחתוןשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/05/1987תאריך פרסום: 29/05/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3454. עמוד: 1734. שנה עברית: התשמז .
פרסום לאישור בעיתונים09/03/1987תאריך פרסום בעיתון: 09/03/1987.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/07/1986
החלטה בדיון באישור תכנית05/05/1986
פרסום להפקדה ברשומות10/11/1985תאריך פרסום: 10/11/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3269. עמוד: 734. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה בעיתונים16/10/1985תאריך פרסום בעיתון: 16/10/1985.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/07/1985
החלטה בדיון בהפקדה08/08/1984
קבלת תכנית21/11/1983
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים30625/07/2006