מרכז אזורי מבואות חרמון

תוכנית ג/ 6066

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז אזורי מבואות חרמון
מספר: ג/ 6066
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת יעודים לשטחים אלו:אזור לבניני ציבור
שטח פרטי פתוח, אזור לספורט אזור תעשיה
תחנת דלק ושרותי דרך, אזור מלןנאות ונופש
דרכים וחניות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפוןמקומית מחוזית מחוז הצפון

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13500כל הגוש
13947כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1238מרכז מושבי גליל עליוןשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/04/1994תאריך פרסום: 28/04/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4210. עמוד: 3153. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים17/04/1994תאריך פרסום בעיתון: 17/04/1994.
החלטה בדיון באישור תכנית27/02/1991
פרסום להפקדה ברשומות20/12/1990תאריך פרסום: 20/12/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3827. עמוד: 855. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים15/10/1990תאריך פרסום בעיתון: 15/10/1990.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/05/1989
החלטה בדיון בהפקדה24/10/1988
קבלת תכנית07/07/1987