מרכז אזורי ספיר

תוכנית 30/ 03/ 122

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז אזורי ספיר
מספר: 30/ 03/ 122
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תיחום של פיתוח ובצוע אזור תעשיה ומלאכה של מרכז אזורי שלהב 2. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית. 3. התווית רשת דרכים למיניהן וסווגן. 4. קביעת הוראות בניה המסדירות את בניני המלאכה, ה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערבה תיכונההערבה התיכונהספיר

תיאור המיקום:
מרכז אזורי שלהב, עין יהב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39043חלק1
39045חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/08/1977תאריך פרסום: 11/08/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2354. שנה עברית: התשלז .