מרכז אזרחי חורה

תוכנית 7/ 03/ 418

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז אזרחי חורה
מספר: 7/ 03/ 418
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תכנון מחדש של מרכז חורה על פי תפיסות תיכנוניות
מעודכנות תוך שינוי במיקום יעודי קרקע של מסחר
שטחים פתוחים, שטחים למבני ציבור, דרכים ומעברים
להולכי רגל.
ב. הקצאת שטחי מסחר עפ"י צרכי המקום.
ג. מיקום מבנה המועצה המקומית.
ד. הגדרת מערכת שבילים ציבוריים להולכי רגל הקושרת
את שטח התכנית לרחובות והמתחמים הגובלים.
ה. קביעת תנאים והוראות לבניה בשטח התכנית.
ו. הגדרת בינוי ועיצוב ארכיטקטוני מחייבים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
גושים וחלקות:
גושים: 100012, 100012/1 חלקות: 910-919, 924-921

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 177/ 1מרכז הישוב חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/01/2002
קבלת תכנית13/09/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200128/01/2002