מרכז אזרחי חורה

תוכנית 7/ 03/ 413

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז אזרחי חורה
מספר: 7/ 03/ 413
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת אזור מסחרי על ידי
שינויים בייעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים וקביעת
הנחיות ומגבלות הבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
ישוב: חורה
גושים: 100012
גושים: 1 / 100012 ח"ח 10

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100012חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/01/1999תאריך פרסום: 12/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4720. עמוד: 1592. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים07/01/1999תאריך פרסום בעיתון: 07/01/1999.
החלטה בדיון באישור תכנית15/10/1998
פרסום להפקדה ברשומות30/07/1998תאריך פרסום: 30/07/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4667. עמוד: 4644. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים16/07/1998תאריך פרסום בעיתון: 16/07/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/06/1998
החלטה בדיון בהפקדה08/06/1998
קבלת תכנית03/12/1997