מרכז אזרחי ( רסקו)

תוכנית 5/ 03/ 103/ 47

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז אזרחי ( רסקו)
מספר: 5/ 03/ 103/ 47
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מסגרת תכנונית להקמת מבנה מסחרי וחניה תת
קרקעית ציבורית ע"י שינוי במגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
ישוב: באר שבע
מרכז אזרחי ( רסקו)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38016חלק12, 21, 26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/03/1998תאריך פרסום: 31/03/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4633. עמוד: 3053. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים04/03/1998תאריך פרסום בעיתון: 04/03/1998.
החלטה בדיון באישור תכנית09/02/1998
החלטה בדיון בהתנגדויות09/02/1998
פרסום להפקדה ברשומות16/11/1997תאריך פרסום: 16/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4587. עמוד: 629. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים09/10/1997תאריך פרסום בעיתון: 09/10/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/10/1997
החלטה בדיון בהפקדה25/08/1997
קבלת תכנית25/08/1997