מרכז אזרחי - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 123/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז אזרחי - אופקים
מספר: 23/ 03/ 123/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית למרכז עירוני ע"י חלוקה חדשה
וקביעת מגבלות והנחיות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39567חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 123קטע ממרכז אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו12/07/2006
החלטה בדיון בהפקדה19/01/2004
קבלת תכנית27/02/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400119/01/2004