מרכז אזרחי - מגרש 909 תל שבע

תוכנית 7/ 02/ 172/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז אזרחי - מגרש 909 תל שבע
מספר: 7/ 02/ 172/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת מרתף במגרש מס' 909 במרכז האזרחי- מסחרי כמפורט להלן:
א. תוספת 30% שטחי שרות מתחת לקרקע.
ב. קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.
ג. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
מרכז אזרחי
מגרש 909גושים וחלקות:
גוש 100059 (לא מוסדר)
גוש שומה (ישן) 30 נחל גז
חלקה 14 (חלק)
אין רישום ישן

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 172/ 5אזור מע"ר תל שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/06/2007תאריך פרסום: 28/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5686. עמוד: 3406. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים15/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2007. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית16/04/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2006
פרסום להפקדה ברשומות21/09/2006תאריך פרסום: 21/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5580. עמוד: 5037. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים10/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2006. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/08/2006
החלטה בדיון בהפקדה13/02/2006
קבלת תכנית07/07/2005