מרכז אזרחי, כדורי

תוכנית ג/ 7921

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז אזרחי, כדורי
מספר: ג/ 7921
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אחוד וחלוקה של מגרשים בתחום התכנית.
שנוי בדרך קיימת והתוית דרך חדשה.
שינוי יעוד מאזור לבנייני ציבור לאזור תעשיה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןכדורי

תיאור המיקום:
ישוב: כדורי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17041חלק21-25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4886מרכז אזורי כדורישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים07/08/1998תאריך פרסום בעיתון: 07/08/1998.
פרסום לאישור ברשומות22/05/1998תאריך פרסום: 22/05/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4647. עמוד: 3785. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/04/1998
החלטה בדיון באישור תכנית19/05/1997
פרסום להפקדה ברשומות16/01/1997תאריך פרסום: 16/01/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4480. עמוד: 1647. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים13/01/1997תאריך פרסום בעיתון: 13/01/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/12/1996
החלטה בדיון בהפקדה13/11/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו13/11/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה13/11/1996
קבלת תכנית29/10/1992