מרכז אזרחי

תוכנית ג/ 13286

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז אזרחי
מספר: ג/ 13286
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למבנה ציבור, מגורים ומסחר ודרכים בטמרה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18565חלק107
18566חלק69-8081, 169, 174
18579חלק68-69, 110
18581חלק281, 25, 27, 29, 68
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6958חלוקת מגרשים צפוני מערבי-תמרהשינוי
תוכניתג/ 6957חלוקת מגרשים דרומי מערבי-תמרהשינוי
תוכניתג/ 2834חלוקת מגרשים לתעשייה ומלאכה - תמרהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/11/2007תאריך פרסום: 27/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5744. עמוד: 762. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים19/10/2007תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/10/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות11/06/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2007
פרסום להפקדה ברשומות30/01/2007תאריך פרסום: 30/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5622. עמוד: 1355. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים22/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/12/2006
החלטה בדיון בהפקדה22/12/2004
קבלת תכנית30/07/2002