מרכז אחוזם

תוכנית 6/ 03/ 172/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז אחוזם
מספר: 6/ 03/ 172/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח פיתוח של מרכז מושב אחוזם,קביעת אזורים ועתודות קרקע, התוויית רשת דרכים למיניהן וסיווגן,קביעת הוראות בניה,קביעת תנאים, הנחיות ושלבים לפיתוח המושב.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישאחזם

תיאור המיקום:
מושב אחוזם.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3136חלק34
3139חלק2-4, 44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/01/1982תאריך פרסום: 07/01/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2776. שנה עברית: התשמב .