מרכז אלומה - הרחבה - שקמים

תוכנית 6/ 03/ 168/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז אלומה - הרחבה - שקמים
מספר: 6/ 03/ 168/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הרחבת מרכז אלומה ע''י הוספת 168 יח''ד.
- יעוד שטח למגרש משולב שישמש לבית החלמה, לשימושי מסחר,
משרדים ומוסדות קהילתיים.
- יעוד שטחים למוסדות ציבור ברמה השכונתית: גני ילדים, פעוטונים,
בתי כנסת ושרותי דת וקהילה.
- קביעת שטחים ציבוריים ופרטיים פתוחים.
- קביעת שטח לפארק עתיקות.
- התווית דרכים חדשות והרחבת דרכים קיימות.
-קביעת מתחם לאיחוד וחלוקה בהסכמה.

עיקרי ההוראות:
-שינוי יעוד אזור תכנון בעתיד לאזורי מגורים, לשטחים לבנייני ציבור, למגרש משולב למסחר ומבנים ומוסדות ציבור, לשטחים ציבוריים פתוחים, לדרכים והרחבת דרך.
- קביעת זכויות בניה, הוראות ומגבלות בניה.
-קביעת הנחיות סביבתיות.
-קביעת הנחיות לעיצוב ארכיטקטוני.
- קביעת הנחיות לבינוי לביצוע.
- קביעת הנחיות לפיתוח מערכות תשתית.
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיראלומה

תיאור המיקום:
מרכז אלומה- ממערב למרכז הקיים וגובל מצפון באדמות מושב רווחה
בתחום מועצה אזורית שפיר

קואורדינטה מערב מזרח Y 175600
קואורדינטה דרום צפון X 617800

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2946חלק2-6, 8-17, 19-2324-25
2953חלק38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 224תכנית מתאר שפירכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/02/2010תאריך פרסום: 08/02/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6061. עמוד: 1875. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים22/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2010. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/12/2009
החלטה בדיון באישור תכנית30/09/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2009
פרסום להפקדה ברשומות17/06/2009תאריך פרסום: 17/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5965. עמוד: 4431. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים28/05/2009תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/05/2009
החלטה בדיון בוולק"ח06/10/2008
החלטה בדיון בהפקדה19/02/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/06/2006
קבלת תכנית28/05/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה