מרכז בין כפרי

תוכנית ד/ 249/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז בין כפרי
מספר: ד/ 249/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חזון יחזקאל - מרכז בין כפרי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיראלומה

תיאור המיקום:
מרכז בין- כפרי חזון יחזקאל - מרכז אלומה.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/01/1970תאריך פרסום: 15/01/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1593. שנה עברית: התשל .