מרכז גבעולים

תוכנית 7/ 03/ 234/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז גבעולים
מספר: 7/ 03/ 234/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטח פיתוח של מרכז מושב גבעולים.
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית.
ג. התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבגבעולים
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/10/1982תאריך פרסום: 01/10/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2853. עמוד: 28. שנה עברית: התשמג .
החלטה בדיון באישור תכנית18/01/1982
פרסום להפקדה בעיתונים29/07/1981תאריך פרסום בעיתון: 29/07/1981.
פרסום להפקדה ברשומות05/06/1980תאריך פרסום: 05/06/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2632. עמוד: 1800. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון בהפקדה25/05/1980
קבלת תכנית17/02/1980