מרכז גני טל

תוכנית בר/ 282/ 4/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז גני טל
מספר: בר/ 282/ 4/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה של מגרשים ובלבד שאין בתכנית שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע וזאת בסמכות וועדה מקומית לפי סעיף 62 א (א) (1)

עיקרי ההוראות:
הזזת השטח המיועד למבני ציבור משולב עם מסחר דרומה לכיוון ציר השדרה הראשית והעברת רצועת שצ"פ לאורך הכביש מצפון ללא שינוי בגודלם הכולל של יעודי השטחים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5449חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 282/ 4הרחבת קבוץ חפץ חיים - שכונת גני-טל.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית29/12/2011
פרסום להפקדה ברשומות17/11/2011תאריך פרסום: 17/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6322. עמוד: 758. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים28/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2011. עיתון: עיתון יומי א.
קבלת תכנית26/10/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201201330/07/2012