מרכז דגון - רובע א' - אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 75

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז דגון - רובע א' - אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 75
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים מיוחד עם
חזית מסחרית וחניה תת-קרקעית על ידי שינויים
ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
ישוב: אשדוד
מרכז רובע א' - מרכז דגון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2077חלק139, 148
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/09/1998תאריך פרסום: 10/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4678. עמוד: 5223. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים14/08/1998תאריך פרסום בעיתון: 14/08/1998.
החלטה בדיון באישור תכנית06/07/1998
פרסום להפקדה ברשומות10/05/1998תאריך פרסום: 10/05/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4643. עמוד: 3540. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים16/04/1998תאריך פרסום בעיתון: 16/04/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/04/1998
החלטה בדיון בהפקדה06/04/1998
קבלת תכנית11/01/1998