מרכז הישוב חורה

תוכנית 7/ 02/ 177/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז הישוב חורה
מספר: 7/ 02/ 177/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרכז הישוב ע"י קביעת
הגבלות בנייה ושינויים ביעודי קרקע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
ישוב: חורה
גושים: 1 / 100012 , 100012

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12001חלק1
100012חלק1, 10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/09/1994תאריך פרסום: 01/09/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4244. עמוד: 4951. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים26/08/1994תאריך פרסום בעיתון: 26/08/1994.
החלטה בדיון באישור תכנית13/06/1994
פרסום להפקדה ברשומות10/03/1994תאריך פרסום: 10/03/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4200. עמוד: 2739. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים04/02/1994תאריך פרסום בעיתון: 04/02/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/01/1994
החלטה בדיון בהפקדה02/08/1993
קבלת תכנית22/10/1991