מרכז המושב - ניר משה

תוכנית 7/ 03/ 139/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז המושב - ניר משה
מספר: 7/ 03/ 139/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת תכנית בינוי עבור מרכז המושב
ומתן יותר פרוט לשטח התכנית
כמסומן בתשריט תכנית מפורטת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםניר משה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100344חלק18
100345חלק35-37, 39
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/05/1982תאריך פרסום: 06/05/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2811. עמוד: 1671. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים18/04/1982תאריך פרסום בעיתון: 18/04/1982. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/1982.
החלטה בדיון באישור תכנית18/01/1982
פרסום להפקדה ברשומות19/02/1981תאריך פרסום: 19/02/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2694. עמוד: 1198. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים30/12/1980תאריך פרסום בעיתון: 30/12/1980.
החלטה בדיון בהפקדה24/11/1980
קבלת תכנית06/11/1980