מרכז חבר

תוכנית ג/ במ/ 178

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: מרכז חבר
מספר: ג/ במ/ 178
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע אזורי מגורים ואופן הבינוי בהם.
יעוד שטחים ציבוריים פתוחים כגון גנים, מגרשי
משחקים, צירים להולכי רגל, תקני ספורט.
יעוד שטחים למבני ציבור כגון גני ילדים, פעוטון
בית כנסת, מועדון, מרפאה, בית ספר, צרכניה.
יעוד שטחים לדרכים וחנייה ציבורית.
יעוד שטח למרכז אזרחי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועחבר

תיאור המיקום:
ישוב: חבר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20766חלק39-52, 55, 70
20767כל הגוש
20768חלק5, 77, 83
20770חלק1-18, 72-73
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים17/11/1995תאריך פרסום בעיתון: 17/11/1995.
פרסום לאישור ברשומות18/05/1995תאריך פרסום: 18/05/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4305. עמוד: 3330. שנה עברית: התשנה .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה04/04/1995
החלטה בדיון באישור תכנית23/01/1995
פרסום להפקדה בעיתונים26/06/1994תאריך פרסום בעיתון: 26/06/1994.
פרסום להפקדה ברשומות19/05/1994תאריך פרסום: 19/05/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4215. עמוד: 3457. שנה עברית: התשנד .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/05/1994
החלטה בדיון בהפקדה19/04/1993
קבלת תכנית14/02/1993