מרכז חינוך "מבואות" - באר טוביה

תוכנית 8/ 02/ 101/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז חינוך "מבואות" - באר טוביה
מספר: 8/ 02/ 101/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטחים "מאזור חקלאי" לשטח למוסדות ציבור והתוית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
311חלק161
326חלק215
2745חלק159
2748חלק237
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית09/10/1978
פרסום להפקדה ברשומות27/07/1978תאריך פרסום: 27/07/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2456. עמוד: 2302. שנה עברית: התשלח .
פרסום להפקדה בעיתונים25/07/1978תאריך פרסום בעיתון: 24/07/1978. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/1978. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/1978. עיתון: עיתון יומי א.
החלטה בדיון בהפקדה24/04/1978
קבלת תכנית24/03/1978