מרכז חינוכי צפית במושב כפר מנחם

תוכנית 6/ 03/ 135/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז חינוכי צפית במושב כפר מנחם
מספר: 6/ 03/ 135/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מרכז חינוכי צפית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבכפר מנחם

תיאור המיקום:
מוסד חינוכי "צפית" ליד קיבוץ כפר מנחם

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/02/1974תאריך פרסום: 14/02/1974. מס' ילקוט פרסומים: 1990. שנה עברית: התשלד .