מרכז חניה "תקות יעקב"- שדה יעקב

תוכנית ג/ 4206

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז חניה "תקות יעקב"- שדה יעקב
מספר: ג/ 4206
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת שטח למרכז חינוכי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלשדה יעקב

תיאור המיקום:
ישוב: שדה יעקב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10600חלק10
10601חלק1, 17
10606חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/07/1991תאריך פרסום: 25/07/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3905. עמוד: 3229. שנה עברית: התשנא .
פרסום לאישור בעיתונים24/05/1991תאריך פרסום בעיתון: 24/05/1991.
החלטה בדיון באישור תכנית30/01/1991
פרסום להפקדה ברשומות13/11/1990תאריך פרסום: 13/11/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3814. עמוד: 492. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים18/10/1990תאריך פרסום בעיתון: 18/10/1990.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/11/1989
החלטה בדיון בהפקדה02/09/1981
קבלת תכנית22/03/1981