מרכז יואב - מתקני שידור - צומת ראם - שקמים

תוכנית 6/ 03/ 122/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז יואב - מתקני שידור - צומת ראם - שקמים
מספר: 6/ 03/ 122/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שימוש לצלחות ולמתקני שידור וקליטה של שידורי לווין
והצבת ציוד ומתקנים נלווים אליהן, בשטח התכנית הקיימת,
וכן להוסיף שימוש כאיזור לתעסוקה, ללא שינוי בסך הכל השטחים
או גבולותיהם וללא שינוי באחוזי הבניה.
התכנית קובעת קוי בניה לצלחות ולמתקני השידור והקליטה הלווינייים
לפי המסומן בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2199חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית03/04/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200501131/10/2005