מרכז ימה.החלפת שימוש בקרקע ממגורים א' לחניה ציבורית ומחניה ציבורית למגורים א'.

תוכנית מש/ מק/ 8/ 1/ 92

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז ימה.החלפת שימוש בקרקע ממגורים א' לחניה ציבורית ומחניה ציבורית למגורים א'.
מספר: מש/ מק/ 8/ 1/ 92
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
החלפת שימוש בקרקע ממגורים א' לחניה ציבורית ומחניה ציבורית למגורים א.
עיקרי הוראות התכנית:
א שינוי יעוד קרקע מחניה ציבורית למגורים א'.
ב. שינוי יעוד קרקע ממגורים א' לחניה ציבורית.
ג. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמרזמר

תיאור המיקום:
שכונה: ימה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8651חלק25
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה06/09/2010
פרסום להפקדה ברשומות07/05/2009תאריך פרסום: 07/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5947. עמוד: 3597. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/03/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200701427/03/2007