מרכז יעל - הרחבה

תוכנית ג/ 15321

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז יעל - הרחבה
מספר: ג/ 15321
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הכנת תוכנית מפורטת חדשה לישוב מרכז יעל, הכוללת שינוי יעוד שטחים חקלאים וייעודים לשטחים למגורים, למרכז ציבורי אזרחי, שטחי ספורט ומרכז תעסוקה שישרת את תושבי ארבעת ישובי גוש יעל.
ב. הסדרת מצב קיים בתחום התכנית המאושרת.
ג. הסדרת מערכת הדרכים בישוב במטרה לשפר את התחברות למערכת הדרכים הבין עירונית ולשפר את החיבור עם שאר יישובי גוש יעל והסביבה,

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועיעליעל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20568חלק42-46
20748חלק96-9791, 94-95, 101, 103
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/03/2005
קבלת תכנית03/03/2005