מרכז יעל, מתאר 1

תוכנית ג/ 11583

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז יעל, מתאר 1
מספר: ג/ 11583
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח למרכז אזורי ושטח חקלאי לשטחי מגורים א' וחלוקת מגרשים,דרכים, דרכי שרות, שטחי ציבור ושטחים פתוחים על מנת לאפשר הקמת אזור מגורים
לחיזוק דמוגרפי של מושבי יעל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועיעל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20569חלק2021, 204
20658חלק201194
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/01/2001
קבלת תכנית14/11/1999