מרכז יעל, שינוי לתכנית מפורטת.

תוכנית ג/ 8966

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז יעל, שינוי לתכנית מפורטת.
מספר: ג/ 8966
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לתכנן את השטח התחום בקו כחול כהה, ולקבוע הנחיות
תכנון וסייגים לתכנון מפורט.
א. לקבוע אזורי מגורים ואופן הבינוי בהם.
ב. יעוד שטחים לדרכים וחניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועיעל

תיאור המיקום:
ישוב: יעל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20569חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5228שינוי יעוד וחלוקה מרכז יעלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/01/1997תאריך פרסום: 26/01/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4483. עמוד: 1702. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים24/01/1997תאריך פרסום בעיתון: 24/01/1997.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/11/1996
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/1996
פרסום להפקדה ברשומות28/05/1996תאריך פרסום: 28/05/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4412. עמוד: 3432. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים22/04/1996תאריך פרסום בעיתון: 22/04/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/02/1996
החלטה בדיון בהפקדה27/11/1995
קבלת תכנית24/10/1995