מרכז כפרי מבועים - שמעונים

תוכנית 7/ 03/ 192/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז כפרי מבועים - שמעונים
מספר: 7/ 03/ 192/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים א',
דרך ושצ''פ ושינוי יעוד משפ''צ ודרך לאזור מגורים א'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםמבועים

תיאור המיקום:
מקום התכנית:

גושים / חלקות:
גוש: 100246/1 חלקי חלקה: 2

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100246חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/1988תאריך פרסום: 07/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3535. עמוד: 1174. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים16/02/1988תאריך פרסום בעיתון: 16/02/1988.
החלטה בדיון באישור תכנית11/01/1988
פרסום להפקדה בעיתונים18/10/1987תאריך פרסום בעיתון: 18/10/1987.
פרסום להפקדה ברשומות23/07/1987תאריך פרסום: 23/07/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3469. עמוד: 2124. שנה עברית: התשמז .
החלטה בדיון בהפקדה16/02/1987
קבלת תכנית24/12/1986