מרכז כפרי עזר

תוכנית 8/ 03/ 120/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז כפרי עזר
מספר: 8/ 03/ 120/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת אזור מסחרי ע"י שינוי יעוד וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהעזר

תיאור המיקום:
ישוב: עזר
מרכז כפרי עזר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2505חלק37
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/08/1996תאריך פרסום: 18/08/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4437. עמוד: 4573. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים16/08/1996תאריך פרסום בעיתון: 16/08/1996.
החלטה בדיון באישור תכנית10/06/1996
פרסום להפקדה ברשומות17/03/1996תאריך פרסום: 17/03/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4392. עמוד: 2364. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים01/03/1996תאריך פרסום בעיתון: 01/03/1996.
החלטה בדיון בהפקדה19/02/1996
קבלת תכנית03/04/1995