מרכז כפרי ''מעגלים''

תוכנית 7/ 03/ 216/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז כפרי ''מעגלים''
מספר: 7/ 03/ 216/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת יעודי קרקע ובכללם יצירת שכונת מגורים
לבני מושבים של האזור.
ב. קביעת רשת דרכים.
ג. קביעת הוראות בניה באזורים המיועדים לבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבמעגלים
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/07/1987תאריך פרסום: 09/07/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3467. עמוד: 2059.
פרסום לאישור בעיתונים18/06/1987תאריך פרסום בעיתון: 18/06/1987.
החלטה בדיון באישור תכנית22/09/1986
פרסום להפקדה ברשומות07/07/1986תאריך פרסום: 07/07/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3356. עמוד: 2686.
פרסום להפקדה בעיתונים08/06/1986תאריך פרסום בעיתון: 08/06/1986.
החלטה בדיון בהפקדה10/03/1986
קבלת תכנית01/03/1986