מרכז לוגיסטי נחשונים

תוכנית שד/ 918/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז לוגיסטי נחשונים
מספר: שד/ 918/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יעוד שטח לצורך הקמת מרכז לוגיסטי לאחסון, ליצור, למנהלות ולהפצת מוצרי מזון.
2. יעוד שטח למרכז תעסוקתי, למסחר ושרותים.
3. הסדרת נחל.
4. הקטנת קו בנין בדרך 444 מ-80 ל-40 מ'.
5. הקטנת קו בנין מדרך 444 הישנה מ-30 ל-10 מ'.
6. שינוי דירוג 444 הישנה מדרך אזורית לדרך מקומית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןנחשונים

תיאור המיקום:
מערבית לקבוץ נחשונים, מזרחית לדרך מס' 444.
גושים וחלקי חלקות חלוקה ישנה: גוש 5661 חלקי חלקות 1,2.
גוש 4061 חלקי חלקות 1,2,3,4.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5662חלק31, 35-364, 8, 28-30, 32, 34
6817חלק17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתשד/ 918קביעת אזורים, בטול דרכים קיימותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה13/09/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף27/02/2000
קבלת תכנית10/02/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200500913/12/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200500713/09/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200201531/07/2002