מרכז לסיוע ושיקום

תוכנית ג/ 12833

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז לסיוע ושיקום
מספר: ג/ 12833
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי עיוד קרקע מאיזור מגורים א' לשטח מגורים מיוחד וקביעת הנחיות ומגבלות בניה ופיתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18565חלק30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6958חלוקת מגרשים צפוני מערבי-תמרהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/03/2007
החלטה בדיון בהפקדה15/05/2002
קבלת תכנית07/11/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200200915/05/2002