מרכז מבועים

תוכנית 7/ 03/ 192/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז מבועים
מספר: 7/ 03/ 192/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי חלק של תרנית מרכז מבועים
על מנת להתאימה למציאות המתהווה
ולצרכים המשתנים מאז התכנון המקורי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםמבועים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
246001חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה בעיתונים09/11/1977תאריך פרסום בעיתון: 09/11/1977.
החלטה בדיון באישור תכנית12/09/1977
פרסום להפקדה ברשומות27/05/1977תאריך פרסום: 27/05/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2325. עמוד: 1475. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון בהפקדה28/02/1977
קבלת תכנית25/01/1977