מרכז מבקרים תיירותי- אחיהוד

תוכנית ג/ 12175

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז מבקרים תיירותי- אחיהוד
מספר: ג/ 12175
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע מאיזור חקלאי לאיזור המרכז מבקרים תיירותי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18508חלק55
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/07/2003
קבלת תכנית07/11/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200301730/07/2003