מרכז מושב באר צופר

תוכנית 10/ 03/ 146/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז מושב באר צופר
מספר: 10/ 03/ 146/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית חדשה להקמת אזור מרכז המושב
הכולל שטחים לבנייני ציבור ושטח ספורט על ידי איחוד
וחלוקת מגרשים, שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום

תיאור המיקום:
ישוב: צופר
גוש: 39043

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39043חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/07/2004
קבלת תכנית07/07/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400605/07/2004