מרכז מושב גבעת נילי

תוכנית ג/ 1070

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז מושב גבעת נילי
מספר: ג/ 1070
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
וכן למתן הנחיות להקמת בנינים, יעודם, מרווחים,
פיתוח שטחים וכו'.
תוכנית זו באה לתת פירוט יתר לשטח מרכז המושב
המסומן בת.ב.ע.מ. מס' ג / 920.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהאלונהגבעת ניל"י

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת ניל'י

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12060חלק18-19, 24-33
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות01/10/2003תאריך פרסום: 01/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5228. עמוד: 10. שנה עברית: התשסד .
החלטה בדיון בביטול הפקדה23/07/2003
פרסום להפקדה ברשומות15/03/1984תאריך פרסום: 15/03/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3035. עמוד: 1816. שנה עברית: התשמד .
פרסום להפקדה בעיתונים15/03/1984תאריך פרסום בעיתון: 15/03/1984.
החלטה בדיון בהפקדה24/05/1983
קבלת תכנית24/05/1983
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200301123/07/2003