מרכז מושב ניר עקיבא

תוכנית 7/ 03/ 203/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז מושב ניר עקיבא
מספר: 7/ 03/ 203/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת תכנית בינוי עבור מרכז המושב
ומתן יותר פרוט לשטח התכנית כמסומן בתכנית מפורטת .
קביעת יעוד קרקע בתחום התכנית.
ביטול דרכים קיימות ו/ או התוית דרכים חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםניר עקיבא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
266חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/03/1982תאריך פרסום: 18/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2796. עמוד: 1380. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים28/02/1982תאריך פרסום בעיתון: 28/02/1982.
החלטה בדיון באישור תכנית18/01/1982
פרסום להפקדה ברשומות19/02/1981תאריך פרסום: 19/02/1981. מס' ילקוט פרסומים: 6694. עמוד: 1128. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים28/01/1981תאריך פרסום בעיתון: 28/01/1981.
החלטה בדיון בהפקדה24/11/1980
קבלת תכנית07/11/1980