מרכז מושב קלחים

תוכנית 7/ 03/ 226/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז מושב קלחים
מספר: 7/ 03/ 226/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת תכנית בינוי עבור מרכז המושב ומתן יותר פרוט לשטח התכנית
כמסומן בתכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםקלחים
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/03/1982תאריך פרסום: 18/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2796. עמוד: 1379. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים28/02/1982תאריך פרסום בעיתון: 28/02/1982.
פרסום להפקדה ברשומות19/02/1982תאריך פרסום: 19/02/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2694. עמוד: 1128. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון באישור תכנית18/01/1982
החלטה בדיון בהפקדה24/11/1980
קבלת תכנית08/11/1980