מרכז מחשבים בגבעת שמואל.

תוכנית ממ/ 3043

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז מחשבים בגבעת שמואל.
מספר: ממ/ 3043
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע חקלאית מוכרזת לשטח עבור איזור
למרכז מחשבים,איזור מגורים א'.שטח פרטי פתוח,
איזור לספורט ונופש,שטח ציבורי פתוח, התווית דרכים
חדשות,הרחבת דרכים קימות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגבעת שמואלגבעת שמואלגבעת שמואל

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת שמואל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6189חלק32, 105, 702, 706
6191חלק2, 11-19
6193חלק472-473
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו31/03/2008
קבלת תכנית03/12/1986
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800731/03/2008