מרכז מיר"ב - חוף הכרמל

תוכנית חכ/ מק/ 8/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז מיר"ב - חוף הכרמל
מספר: חכ/ מק/ 8/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- איחוד וחלוקה ע"י החלפת שטחים ותוספת שטחים למרכז תרבות הכולל אולם מופעים וספריה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלעפר

תיאור המיקום:
מרכז מיר"ב ע"י כביש 4 ועל דרך הכניסה לעופר ולכרם מהר"ל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12005חלק9, 54-57, 60-6717-18, 49-50, 52-53, 58-59, 68-70, 73, 85-90
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשח/ 17(חכ / 11 א') - מושב צרופהשינוי
תוכניתחכ/ 8תכנית מתאר למרכז תרבות, בריאות ומינהלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/10/2007תאריך פרסום: 31/10/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5732. עמוד: 384. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר15/08/2007
פרסום להפקדה ברשומות15/05/2007תאריך פרסום: 15/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5665. עמוד: 2785. שנה עברית: התשסז .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה509915/08/2007