מרכז מנס - ורדון

תוכנית 6/ 03/ 180/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז מנס - ורדון
מספר: 6/ 03/ 180/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד הקרקע לשימושים שונים.
ב. ביטול דרכים קיימות והתוית דרכים חדשות.
ג. קביעת הוראות בניה שונות באזורים בהם הבניה מותרת.
ד. קביעת חלוקה חדשה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבורדון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1698חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/04/1990תאריך פרסום: 15/04/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3758. עמוד: 2453. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה ברשומות10/09/1987תאריך פרסום: 10/09/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3479. עמוד: 3402. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה בעיתונים26/07/1987תאריך פרסום בעיתון: 26/07/1987. עיתון: עיתון יומי.
קבלת תכנית06/04/1987